Klauzula informacyjna dla Użytkowników fanpage'y

Klauzula Informacyjna dla Użytkowników fanpage’a Make Me Bio s.c. w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram oraz Linkedin


Szanowni Państwo,
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 – tzw. RODO, pragniemy przekazać następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników naszego fanpage’a:

Administrator danych osobowych

Pani Anna Urbańska-Błaszczyk oraz Pan Bartłomiej Błaszczyk prowadzący wspólnie działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą Make Me Bio s.c. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 72, 05-420 Józefów, tel.: + 48 226-122-933, e-mail: info@makemebio.com, (dalej wspólnie jako „Administrator”) są administratorami Państwa danych osobowych udostępnionych w trakcie korzystania z profilu:

https://www.facebook.com/makemebio/

https://www.instagram.com/makemebio/

https://pl.linkedin.com/company/make-me-bio/

(dalej wspólnie jako "fanpage")

Zakres przetwarzanych danych

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które pozostawiły na naszym fanpage’u jakikolwiek ślad np.: poprzez kliknięcie ikon: „Lubię to”, „Obserwowanie”, „Udostępnij” lub też poprzez pozostawienie komentarza lub wiadomości. Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, wizerunek - jeśli pojawia się na profilowym zdjęciu Użytkownika, dane przekazane w wiadomości lub w ramach rozmowy za pośrednictwem Messengera.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

- prowadzenia fanpage’a na warunkach oraz na zasadach określonych przez Meta Platforms Ireland Limited – dostawcę Facebooka i Instagrama, a także LinkedIn Ireland Unlimited Company – dostawcę portalu Linkedin oraz informowania za ich pośrednictwem o naszej działaności, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

- komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów Facebook, Instagram oraz Linkedin (komentarze, chat, posty, rozmowa za pośrednictwem Messengera), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

- prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Informacja o dobrowolności podania danych

Jakakolwiek aktywność pozostawiająca na naszym fanpage’u Państwa dane osobowe jest całkowicie dobrowolna. Państwo też decydujecie do jakich Państwa danych osobowych będziemy mieli dostęp, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień prywatności Państwa osobistych profilów.

Informacja o plikach cookies

Administrator może uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage za pomocą funkcji „Meta Business Suite" udostępnionej przez Meta Platforms. Dane te są gromadzone za pomocą plików cookies. Pliki cookies są zapisywane przez Meta Platforms na urządzeniu końcowym osób odwiedzających fanpage. Informacje dotyczące stosowania plików cookies przez Meta Platforms znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.facebook.com/policies/cookies/
Administrator może uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage za pomocą plików cookies udostępnionych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company. Pliki cookies są zapisywane przez LinkedIn Ireland Unlimited Company na urządzeniu końcowym osób odwiedzających fanpage. Informacje dotyczące stosowania plików cookies przez LinkedIn Ireland Unlimited Company znajdują się pod poniższym linkiem:

https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy/

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są inni użytkownicy fanpage’a.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz informacja o profilowaniu


Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

Należy jednak pamiętać, że posiadając konto w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram oraz Linkedin, akceptujecie Państwo regulaminy oraz polityki prywatności tych portali, w których Meta Platforms Ireland Limited i LinkedIn Ireland Unlimited Company omówiły zasady przekazywania danych osobowych do krajów trzecich w tym m.in. na serwery do Stanów Zjednoczonych. Make Me Bio s.c. nie ma wpływu na to, w jaki sposób firma Meta Platforms Ireland Limited i LinkedIn Ireland Unlimited Company przetwarzają Państwa dane osobowe.

Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu przez Make Me Bio s.c.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe, których podstawą przetwarzanie jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, będą przetwarzane do czasu trwania tego interesu (okres funkcjonowania fanpage’a) lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

Prawa osób fizycznych

Przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Meta Platforms i Linkedin jako Współadministratorzy danych osobowych


Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, twórca fanpage’a na portalu społecznościowym jest współadministratorem danych osobowych razem z właścicielem portalu czyli Meta Platforms Ireland Limited i LinkedIn Ireland Unlimited Company.
Chcielibyśmy jednak poinformować, że zapisy zawarte w niniejszej klauzuli informacyjnej nie dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora serwisu Facebook i Instagram czyli przez Meta Platforms Ireland Limited oraz serwisu Linkedin czyli LinkedIn Ireland Unlimited Company. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez firmę Meta Platforms Ireland Limited oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company należy zapoznać się z ich Politykami Prywatności, które dostępne są na stronach:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram: https://help.instagram.com/

Linkedin: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy/

a także informacjami dotyczącymi przetwarzania danych do celów statystyk strony:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data/

pixel